Jak sprawdzić kontrahenta?

Sprawdzanie kontrahenta

Sprawdzanie kontrahenta

Cześć,

czy wiesz, skąd się biorą zatory płatnicze? Nie tylko z powodu kredytu kupieckiego, który często trwa dłużej, niż powinien…

ale dlatego, że nie sprawdziliśmy dokładanie wcześniej kontrahenta / potencjalnego kontrahenta, z którym zaczęliśmy robić biznes.

Dlaczego to ważne, aby sprawdzić kontrahenta lub klienta?

– Nie wiesz, z kim masz do czynienia. Sprawdź, czy firma, z którą chcesz współpracować: naprawdę istnieje, ile lat jest już na rynku, kto nią zarządza;

– Nie wiesz, czy Twój potencjalny kontrahent Ci zapłaci. Sprawdź, czy: nie ma długów, nie ma niespłaconych zobowiązań wobec ZUS i US, nie bankrutował w przeszłości;

– Nie wiesz, czy Twoja reputacja nie ucierpi, jak zaczniesz robić deal z potencjalnym kontrahentem. Sprawdź opinie i referencje klientów o Twoim kontrahencie;

– Nie wiesz, czy nie zostaniesz z niezapłaconą fakturą, a podatek VAT i tak będziesz musiał zapłacić.

Jak sprawdzić kontrahenta?

I) Samodzielnie:

1) CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) Jeżeli Twój kontrahent występuje w obrocie jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wtedy musi obowiązkowo być wpisany do ewidencji działalności gospodarczej. Dostęp do CEIDG jest elektroniczny, pod tym linkiem: https://www.ceidg.gov.pl i całkowicie bezpłatny. Z rejestru CEIDG dowiesz się m.in. następujących informacji o przedsiębiorcy:

 • jego oznaczenie (imię, nazwisko, firmę [czyli nazwę handlową, pod jaką prowadzi działalność], REGON, NIP);
 • adres miejsca prowadzenia działalności;
 • określenie przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z PKD;
 • wskazanie daty rozpoczęcia / zawieszenia / zakończenia działalności gospodarczej;
 • dostęp do informacji o posiadanych koncesjach i zezwoleniach;
 • informacje dotyczące upadłości lub postępowania naprawczego;
 • czy przedsiębiorca posiada pełnomocnika.

2) KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)

W przypadku gdy kontrahent występuje w obrocie jako spółka kapitałowa (czyli np. spółka z o.o., spółka akcyjna), bądź pod niektórymi formami spółek osobowych (np. spółka komandytowa, spółka jawna) można uzyskać sporo informacji z elektronicznego oraz bezpłatnego odpisu akt KRS, pod poniższym linkiem: https://ems.ms.gov.pl/ Jeszcze więcej informacji o przedsiębiorcy możesz uzyskać z papierowych akt, ale wtedy musisz udać się specjalnie do sądu i umówić się na przeglądanie akt (czasami czeka się na dostęp do akt kilka dni). Z akt KRS dowiesz się m.in. następujących informacji o przedsiębiorcy:

 • formie prawnej danej firmy oraz jej oznaczenia (nazwa, NIP, REGON);
 • adresie jej siedziby (jest to pomocne w przypadku kierowania do niej korespondencji);
 • posiadanych oddziałach;
 • informacje dotyczące przekształcenia, podziału lub połączenia z innymi podmiotami;
 • o organie uprawnionym do reprezentacji danego przedsiębiorcy, osobach wchodzących w jego skład oraz ich adresach (w ten sposób możesz sprawdzić, czy osoba podpisująca umowę ma prawo do reprezentowania kontrahenta);
 • istotne dane na temat udziałowców (akcjonariuszy) z oznaczeniem ilości udziałów;
 • przedmioty działalności według PKD;
 • wzmiankę o składanych w KRS dokumentach, w tym rocznych sprawozdaniach finansowych;
 • informacje dotyczące zaległości podatkowych, celnych czy też z tytułu nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne;
 • informacje dotyczące powołania kuratora, co może być wskazówką o istnieniu problemów organizacyjnych i majątkowych badanej firmy.;
 • czy wobec kontrahenta nie wszczęto postępowania upadłościowego lub naprawczego;
 • czy kontrahent wykazuje stratę w rachunku zysków i strat, możesz przejrzeć złożone przez niego sprawozdania finansowe;
 • sprawdzić zapisy w aktach stanowiącyh podmiot, jak w umowa spółki, statut oraz np. dla spółki z o.o. powzięte przez Zgromadzeni Wspólników uchwały np. o odwołaniu zarządu, wysokości wynagrodzenia dla zarządu, zaciąganiu zobowiązań w tym kredytów i pożyczek;
 • w KRS znajdziesz również Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) tutaj link: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniedluznika

3) Zaległości w US / ZUS

Za zgodą zainteresowanego możesz wystąpić do urzędu skarbowego z prośbą o udzielenie informacji o ewentualnych zaległościach podatkowych. Informacje te mogą dotyczyć podatku dochodowego, ale również podatku od towarów i usług (VAT). Urząd wyda zaświadczenie w ciągu siedmiu dni od momentu złożenia wniosku. Opłata, na dzień pisanie tego wpisu, wynosi 21 zł (od każdego egzemplarza). Samo sprawdzenie, czy przedsiębiorca jest VAT-owcem nie wymaga zgody kontrahenta.

Z podobnym wnioskiem dotyczącym zaległości w płatności składek na ubezpieczenie społeczne, ale również drogą elektroniczną poprzez profil zaufany ePUAP, można wystąpić do ZUS. Standardowo ZUS wydaje zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne. Autentyczność zaświadczenia w wersji elektronicznej można w każdej chwili sprawdzić. Wystarczy wpisać numer zaświadczenia do wyszukiwarki na stronie internetowej ZUS-u.

4) Księgi wieczyste

Dzięki elektronicznemu rejestrowi ksiąg wieczystych możesz sprawdzić stan prawny nieruchomości kontrahenta. Badanie nieruchomości może być istotne dla Ciebie nie tylko w przypadku, gdy ma być ona przedmiotem zawieranej transakcji, ale także, gdy zabezpieczeniem Twojego kontraktu ma stanowić hipoteka umowna na przedmiotowej nieruchomości. Sprawdzenie nieruchomości jest bezpłatne oraz w formie elektronicznej pod tym adresem: https://ekw.ms.gov.pl

5) Biura Informacji Gospodarczej

Masz możliwość odpłatnego sprawdzenia, w jednym z biur informacji gospodarczej, czy Twój kontrahent jest wpisany na listę dłużników. Pamiętaj tylko, że żaden wierzyciel nie ma obowiązku przekazywać informacji o swoich dłużnikach do BIG, a więc brak wpisu nie jest równoznaczny z potwierdzeniem rzetelności.

6) Członkostwo w organizacji i stowarzyszeniach branżowych

Zasięgnij informacji w organizacjach i stowarzyszeniach należących do branży, w której działa kontrahent, aby dowiedzieć się, jaką ma opinie wśród innych firm z tej samej gałęzi biznesu.

7) – Rejestr domen internetowych WHOIS

Możesz sprawdzić pod tym linkiem: http://whois.icann.org/en do kogo należy domena internetowa, którą posługuje się przedsiębiorca.

8) Internetowe giełdy długów

Sprawdź, czy długi lub wierzytelności Twojego potencjalnego kontrahenta są wystawione na jednej z internetowej giełd długów. Na największej tego rodzaju platformie ostatnio znajdowało się niemal 30 tys. wierzytelności z całego kraju oznaczonych nazwą nierzetelnych kontrahentów o wartości kilkuset mln zł.

9) Weryfikacja rekomendacji

Jeśli Twój kontrahent pokazuje Tobie referencje wydane przez innych przedsiębiorców, możesz skontaktować się z nimi i potwierdzić ich wiarygodność.

10) Internet

Internet to w aktualnych czasach niezastąpione źródło informacji. Możesz analizować informacje prasowe danego kontrahenta, analizować jego profile na portalach społecznościowych (np. Facebook, Twitter, GoldenLine.pl), przeglądać fora oraz blogi branżowe.

II ) Zleć to profesjonalistom

Jeżeli nie masz kompletnie czasu na sprawdzanie kontrahenta, a szykuję Ci się z nim duży deal, być może dobrym pomysłem byłoby powierzenie tego specjalistycznej firmie? Poniżej krótki opis firm, które mogą Ci w tym bardzo pomóc.

1) prześwietl.pl – serwis, w którym możesz w bardzo szybki i prosty sposób odszukać, po wpisaniu nazwy konkretnej firmy:

 • jej dokładne dane identyfikacyjne;
 • odpisy z KRS wraz z historią zmian;
 • osoby kluczowe (zarząd, wspólnicy, akcjonariusze, prokurenci);
 • sprawdzić w przystępny sposób w formie ikonografii powiązania kluczowych osób z innymi podmiotami oraz ich zaangażowanie w te podmioty;
 • sprawdzić gdzie dana firma znajduje się na mapie ( google street view);
 • czy firma posiada jakieś długi lub wierzytelności, które zostałyby wpisane do oficjalnych rejestrów, tj. RDN, KRS, publiczne giełdy długów;
 • wygenerować przejrzyste raporty w formacie pdf lub html.
 • Podstawowe opcję są darmowe, natomiast, jeżeli chciałbyś głębiej sprawdzać swoich kontrahentów, musisz wykupić jeden z abonamentów. Ceny, na dzień tworzenia tego wpisu, wahały się między 99 zł netto a 990 zł netto.

2) Kancelaria R&P – Są pewne informacje, których nie ma w żadnej z internetowych baz danych. Czasem dlatego, że są zbyt nowe, zbyt stare lub po prostu niekompletne. Zamiast osobiście szukać akt po sądach i urzędach oraz jechać np. na drugi koniec kraju, stać w kolejkach po to, aby przejrzeć akta, mógłbyś zlecić to Kancelarii R&P. R&P to firma, która w ekspresowy sposób pozyskuje kopie sprawozdań finansowych, akt KRS, akt sądowych oraz organizuje zastępstwa procesowe na terenie całego kraju (ta ostatnia usługa przeznaczona jest dla kancelarii prawnych, które szukają substytucji na swoje rozprawy przed sądami lub urzędami.) Kancelaria R&P posiada swoich analityków przy każdym sądzie oraz urzędzie w naszym kraju i w bardzo szybki sposób mogą pozyskać dla Ciebie fotokopie części lub całości dowolnych akt jawnych.

-3) Wywiadownie gospodarcze – Zdecydowanie najdroższy sposób na sprawdzenie kontrahenta. Wywiadownie to specjalistyczne firmy zajmujące się pozyskiwaniem informacji gospodarczych. Sporządzą dla Ciebie, na zlecenie raporty dotyczące działalności danego kontrahenta lub klienta. Niektóre z nich zapewniają pełen zakres usług informacyjnych, opracowując nawet analizy całych segmentów danego biznesu.

Podsumowanie

Metod na sprawdzenie kontrahenta jest wiele. Natomiast należy pamiętać też o ich wadach, np. wpisy do KRS mogą być nieaktualne, wierzyciele z różnych powodów mogą nie umieścić swojego dłużnika na liście prowadzonej przez BIG, Twój kontrahent może nie być członkiem żadnej organizacji branżowej lub odmówić Ci upoważnienia do pozyskania zaświadczenia o zaległościach publicznoprawnych. Musisz to mieć na uwadze, aby wyrobić sobie wiarygodny obraz swojego potencjalnego kontrahenta.

Jestem bardzo ciekaw, jakie jest Twoje zdanie w tym wątku? Czy sprawdzasz w ogóle kontrahenta, zanim zaczniesz robić z nim interesy? Jeśli tak, jakie metody weryfikacji stosujesz? Może używasz sposobów, o których tutaj nie wspomniałem. Nie wahaj się i komentuj!

3 Comments

 1. Bardzo wyczerpujący temat artykuł. Mam zamiar wejść w spółkę z kontrahentem, ale do końca mu nie ufam. Dzięki za porady!
  Drawski ostatnio opublikował…Samochód nowy czy używany?My Profile

  • BlogoFirmie.pl

   25 czerwca 2015 at 13:16

   Dziękuję za Twój komentarz. Jeśli nie ma się do kogoś zaufania, to lepiej nie robić z taką osobą wspólnych biznesów, nie mówiąc już o wchodzeniu do spółki.

 2. Kiedy mam wątpliwości – korzystam z tej wyszukiwarki http://www.crefo.pl/. Wystarczy mieć podstawowe dane i można już sprawdzić wypłacalność potencjalnego partnera biznesowego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

CommentLuv badge

© 2017 Blog o Firmie

Theme by Anders NorenUp ↑